×

Slik foregår kjøpet

  • Skaff deg et NIA-nummer. Det er et spansk identitetsnummer for utenlandske statsborgere. Vi hjelper deg med det.
  • Etter du har funnet drømmeboligheten betales en reservasjonsavgift på mellom 3.000 og 5.000 € for å fjerne eiendommen fra markedet.
  • Det skrives kjøpekontrakt i løpet av 14 dager etter at reservasjonsavgiften er betalt. Da innbetales 10% av eiendomsprisen i håndpenger, fratrukket reservasjonsavgiften.
  • Om du ombestemmer deg fordi du har endret oppfatning om kjøpet etter å ha skrevet kontrakt, taper du håndpengene. Om du ikke fullfører kjøpet, uansett årsak, er det viktig å ha juridisk bistand helt fra starten slik at du kan få tilbake håndpengene. Vi anbefaler at du gjør avtale med en advokat eller jurist helt fra begynnelsen. På denne måten får du svar på alle juridiske og skattemessige spørsmål i forbindelse med kjøpet.
  • Du får adgang til eiendommen samme dag skjøtet er undertegnet. Skjøtet signeres av både kjøper og selger på notarius publicus kontor. Alle involverte parter er tilstede. Om du ikke har anledning til å være der selv kan du gi advokaten din fullmakt til å undertegne dokumentene på dine vegne.
  • Etter at skjøtet er undertegnet skjer registrering på deg som ny eier.
  • Advokaten din vil på dine vegne innbetale alle skatter relatert til kjøpet og ta hånd om alle formaliteter i forbindelse med registrering av skjøtet. Den fullstendige registreringen av skjøtet tar mellom 1 til 3 måneder

 

Skatter, avgifter og offentlige gebyrer knyttet til kjøp av feriebolig i Spania:

Kostnader i forbindelse med eiendomskjøp i Spania er beregnet til ca. 13 – 14% av den totale kjøpesummen på boligen (IVA, dvs. moms, notariesalær, registrering samt øvrige lovpålagte gebyrer).

Avgifter for tilleggstjenester som strøm, vann, søppelavgifter, fasttelefon og internett/TV kommer i tillegg.

Ovenstående satser kan endre seg på kort varsel. Vi kan ikke stilles ansvarlig for endringer som foretas i skatter, avgifter og offentlige gebyrer.

Finansiering

Har du behov for finansiering? Vi samarbeider med spanske og nordiske banker for å gi deg som kunde det beste finansieringstilbudet.

La oss finne hus til deg. Klikk på knappen nedenfor og fyll ut registreringsskjemaet. Send inn. Vi kommer deretter tilbake til deg med prospekter basert på dine ønsker.